Wetenschapsknooppunt Zeeland is een samenwerkingsverband tussen het University College Roosevelt, Zeeuwse basisscholen en andere partners die actief zijn op het gebied van onderwijs in de regio. 


Doel van het wetenschapsknoop-punt is om kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap door activiteiten te organiseren, actief samen te werken en kennis uit te wisselen.

ucr.nl

uu.nl

Docenten


Inspiratiemiddag Wetenschap & Techniek

Om docenten te helpen meer wetenschap en techniek in het klaslokaal te brengen, organiseren wij in samenwerking met onze partners van het Talent in Zicht project ieder jaar een inspiratiemiddag Wetenschap & Techniek. Op deze middag proberen wij docenten te laten zien dat wetenschap niet eng en moeilijk is en heel makkelijk in de klas kan worden toegepast. Wij proberen docenten enthousiast te maken over wetenschap, zodat ze dit enthousiasme door kunnen geven aan hun leerlingen. Ook geven we een aantal voorbeelden en tips hoe wetenschap leuk en makkelijk in de klas kan worden behandeld.

Wetenschapper in de Klas

Het is ook mogelijk om een wetenschapper naar de klas te halen. Bijvoorbeeld omdat de school bezig is met een bepaald onderwerp en een expert op dit vakgebied een leuke en leerzame toevoeging zou zijn. Of omdat kinderen vragen stellen over onderwerpen waar de docent niet zoveel vanaf weet. Het Wetenschapsknooppunt Zeeland helpt in dit soort gevallen de juiste wetenschapper te zoeken. Voorwaarde is wel dat er minstens twee volledige lessen (bij voorkeur voor én na het schoolbezoek) aan het onderwerp wordt gewijd.