Wetenschapsknooppunt Zeeland is een samenwerkingsverband tussen het University College Roosevelt, Zeeuwse basisscholen en andere partners die actief zijn op het gebied van onderwijs in de regio. 


Doel van het wetenschapsknoop-punt is om kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap door activiteiten te organiseren, actief samen te werken en kennis uit te wisselen.

ucr.nl

uu.nl

Over het wetenschapsknooppunt


Wat is het Wetenschapsknooppunt Zeeland?

Het Wetenschapsknooppunt Zeeland (WKZ) is eind 2012 opgericht door University College Roosevelt als onderdeel van het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht (WKUU) en heeft als doel kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap door wetenschap en basisonderwijs met elkaar te verbinden.

Universiteiten vormen het fundament van de kennismaatschappij die Nederland in toenemende mate wordt. Aan de basis van de Nederlandse onderwijsketen staat het basisonderwijs. Het is dus belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met wetenschap. Het WKZ doet dit rechtstreeks door activiteiten te organiseren voor kinderen binnen en buiten het klaslokaal, maar ook door samen te werken met docenten en (studenten op) de PABO.

Wat is een wetenschapsknooppunt?

Een wetenschapsknooppunt is een samenwerkingsverband tussen universiteiten, (basis)scholen en andere partners die actief zijn op het gebied van onderwijs in een bepaalde regio. Doel van een wetenschapsknooppunt is kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap, door actief samen te werken en kennis uit te wisselen. Inmiddels telt Nederland twaalf van deze knooppunten.

Een wetenschapsknooppunt is een samenwerkingsverband tussen universiteiten, (basis)scholen en andere partners die actief zijn op het gebied van onderwijs in een bepaalde regio. Doel van een wetenschapsknooppunt is kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap, door actief samen te werken en kennis uit te wisselen. Inmiddels telt Nederland twaalf van deze knooppunten. De knooppunten krijgen subsidie van het Platform Bèta Techniek en van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De wetenschapsknooppunten komen voort uit het Orion-programma, dat het Platform Bèta Techniek tussen 2009 en 2012 heeft uitgevoerd. Binnen dit programma konden universiteiten met overheidssubsidie een wetenschapsknooppunt opzetten. In 2012 konden de bestaande wetenschapsknooppunten opnieuw een aanvraag indienen voor subsidie tot 2016. In de vernieuwde aanvraag heeft het WKUU voorgesteld om in Zeeland een wetenschapsknooppunt te starten, in eenzelfde constructie als de University College Roosevelt onderdeel is van de Universiteit Utrecht. Deze aanvraag is goedgekeurd en eind 2012 is het Wetenschapssknooppunt Zeeland van start gegaan.

Direct naar een ander knooppunt