Wetenschapsknooppunt Zeeland is een samenwerkingsverband tussen het University College Roosevelt, Zeeuwse basisscholen en andere partners die actief zijn op het gebied van onderwijs in de regio. 


Doel van het wetenschapsknoop-punt is om kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap door activiteiten te organiseren, actief samen te werken en kennis uit te wisselen.

ucr.nl

uu.nl

Partners

 

Samenwerking in heel Zeeland!

Het Wetenschapsknooppunt Zeeland werkt samen met een groot aantal partners in Zeeland die actief zijn op het gebied van onderwijs, wetenschap en techniek. Door actief samen te werken en kennis met elkaar te delen, wordt geprobeerd wetenschap en techniek in het basisonderwijs te stimuleren.